Προγεννητικός έλεγχος

Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου (αυχενική διαφάνεια)

Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου (Β΄επιπέδου)

Υπερηχογράφημα ανάπτυξης (Doppler)

4D-5D υπερηχογράφημα

Μη επεμβατικό τεστ NIPT

Καρδιοτοκογράφημα

Τοκετός