Διδάκτορας Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδικός Λαπαρασκοπικής Υστεροσκοπικής Χειρουργικής ESGE MIGS

Πιστοποιημένος στον Προγεννητικό Έλεγχο και την Εμβρυομητρική Ιατρική FMF

Πιστοποιημένος στην Κολποσκόπηση HSCCP

δ / Κανούτα 1 τκ 42131, Τρίκαλα  τ / +30 24310 25860  κ / +30 69743 19 190  e / kotronis.k@gmail.com

Κωνσταντίνος Β. Κοτρώνης
MD PhD MIGS

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Κανούτα 1

τκ 42131, Τρίκαλα

τ/ +30 24310 25860

κ/ +30 69743 19 190

e/ kotronis.k@gmail.com