Διδακτορική Διατριβή

Υπό την επίβλεψη και την υποστήριξη της τριμελούς επιτροπής εκπόνησα και ολοκλήρωσα με άριστα την διδακτορική μου διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενο της διατριβής μου αποτέλεσε η ενδομητρίωση, μια πάθηση που βασανίζει χιλιάδες γυναίκες και η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αινιγματική.

Ειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική

Από τα πρώτα χρόνια της ειδικότητάς μου με είχε συναρπάσει η ενδοσκοπική χειρουργική  για την αντιμετώπιση πολλών γυναικολογικών παθήσεων. Μετά από αυστηρή και μεθοδική διαδικασία θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις και απέκτησα τον τίτλο MIGS (Minimally Invasive Gynaecological Surgeon) ο μοναδικός από τους συνεργάτες του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και πιστοποίησης επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Γυναικολογικής Χειρουργικής με την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE).

Προγεννητικός έλεγχος και εμβρυομητρική ιατρική

Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εγκυμοσύνης σήμερα  συμπεριλαμβάνει την διενέργεια των υπερηχογραφικών εξετάσεων της Αυχενικής Διαφάνειας, του υπερηχογραφήματος Δευτέρου Επιπέδου και της εκτίμησης της ανάπτυξης του εμβρύου με την χρήση των Doppler. Έχω λάβει μέσα από την σχετική διαδικασία αξιολόγησης όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις από το Fetal Medicine Foundation (FMFID: 78518) και υποβάλλω επιτυχώς κάθε χρόνο τα αποτελέσματά του για έλεγχο (audit).

Κολποσκόπηση

Το τεστ Παπανικολάου παραμένει η σημαντικότερη προληπτική εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το τεστ Παπανικολάου συμπληρώνεται τα τελευταία χρόνια από το HPV DNA / RNA test όπου γίνεται ανίχνευση και τυποποίηση των ιών των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων. Σε περιπτώσεις παθολογικών ευρημάτων χρειάζεται η διενέργεια κολποσκόπησης ώστε να γίνει ολοκληρωμένη εκτίμηση του προβλήματος. Είμαι πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (HSCCP) μετά από σχετικές εξετάσεις.